Formularz kontaktowyZakres usług

Kancelaria Adwokacka Patryk prowadzi kompleksową obsługą spraw:

a) z zakresu prawa pracy m.in.

wypadki przy pracy, jednorazowe odszkodowania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wypadku przy pracy, odszkodowanie za wypadek przy pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy, odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie, za wypracowane nadgodziny, odszkodowania dla kierowców w tym ryczałt za nocleg za spanie w kabinie oraz z tytułu niewypłaconych diet dla kierowców,

b) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego m.in.

rozwód, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny względem dzieci oraz względem rozwiedzionego małżonka, podział majątku wspólnego itp.

c) z zakresu prawa cywilnego m.in.

wypadki przy pracy, wypadki komunikacyjne, odszkodowania od gmin za niedostarczenie osobom uprawnionym (byłym lokatorom) lokali socjalnych, zasiedzenie, sprawy eksmisję, sprawy spadkowe, takie jak sprawy o zachowek i dział spadku, nieważność testamentu itp.

d) z zakresu prawa karnego

- obrońca w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenie

- postępowanie karne wykonawcze

- pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego na każdym etapie postępowania,